Pension Eliška Pension Školka Olymp Třebíč Dynamo Léskové CPHK
skolka-logo skolka-obrazek
 
 

Klubové řády a vyznamenání

Řády a vyznamenání se udělují dle směrnic členům sportovního klubu.

O jejich udělení rozhoduje samozvaná komise, kterou samozvaně vede Petr Ulrych.

Vyznamenání může obdržet i nečlen klubu DL /čti Dynamo Léskové/

po rozhodnutí komise, nejvýše však do výše II. stupně.

Řád DL /čti Dynamo Léskové/ být udělen může, pokud Ulrych

vydá souhlas.

 

Udělované řády a vyznamenání:

Pendolíno I. II. III. stupně  - zvládnutí 1,2,případně 3 rychlých kroků...

Stříbrný Ulrich I.II.III. stupně - zvládnutí "Hlídáš morovo!"

Zlatej Mojmír I. II. III. stupně  - podmíněno získáním tří stříbrných Ulrychů.

Pamětní medaile k životnímu jubileu:

40 - zrušeno - všichni členové jsou již starší

50 - Moc se nenafukuj I. a II. stupně

55 - I na tebe dojde I. a II. stupně

60 - To ještě nic není I. a II. stupně

65 - Bude hůř I. stupně

70 - Dávej bacha I. a II. stupně

75 - Došel na kurt I. stupně

80 - Neodešel z kurtu I. stupně

85 - Králíkův řád I. stupně

90 - 105 zrušeno, nebude nikdo kdo by řád předal Galíkovi 

Olymp Třebíč s.r.o. - tel.+420 568 844 666 - olymp@olymptrebic.cz - ©2006 - BDE 1.0.1 by Bery, deSIgn: Mirra&SaintCieplak