Pension Eliška Pension Školka Olymp Třebíč Dynamo Léskové CPHK
skolka-logo skolka-obrazek
 
 

Vedení klubu

9.dubna 2007 byla založena sekce Koloběžková.

Vedením byl prozatimně pověřen p.Boriš Výboch, lektor z nedalekého

Slovenska, přeboník župy Vrútocké. Vzhledem k tomu, že náš nový

lektor neumí český jazyk, byla uzavřena smlouva s p. I.Prejzkovou na

simultální překlad zejména při trénincích.

Náš nový lektor, vedoucí sekce koloběžkové / první z prava, jak jinak než první /

krátce po překročení státní hranice.Vítej nám, vítej Boriši!!!

 

Předseda představenstva: Mistr nad mistry Svatoslav Galík

Hlavní metodik: Mgr.Mojmír Foral

Člen dozorčí rady: Mirek Bača

Tajemník, vedoucí sekretariátu: Viliam Valentíny

Středisko informatiky: Mira Zápeců

Sekce tenisová - oddíl seniorů: Sv.Janečka

Sekce tenisová- oddíl mládežnický: Miloš Kolář

Sekce kulturně společenská: Petr Ulrych

Sekce vysokohorské turistiky: Jarek Chuděj

Sekce kecání do všeho: Petra Sionova

Oddělení pro styk s veřejností nebo s kýmkoli: všichni podle schopností

Finanční oddělení: Iva Galíková ml., st., i nejstarší 

Členská základna:

Pavla Vašutová

Simona Kolářová

Anka Kolářová

Marek Valentíny

Naša DAŠA Kolářovic

 

Olymp Třebíč s.r.o. - tel.+420 568 844 666 - olymp@olymptrebic.cz - ©2006 - BDE 1.0.1 by Bery, deSIgn: Mirra&SaintCieplak