page = $page; $mailformEliska = "
Vaše e-mailová adresa
Vaše jméno (firma)
počet osob
Pokoje
jednolužkový (počet)
dvoulůžkový (počet)
termín
telefon
vzkaz pro recepci
"; /////////////////////////////////////////////////// $mailformSkolka = "
Vaše e-mailová adresa
Vaše jméno (firma)
počet osob
2 lůžkový (počet) typ A typ B
3 lůžkový (počet) typ A typ B
4 lůžkový (počet) typ A typ B
vícelůžkový (počet) typ A typ B
termín
telefon
vzkaz pro recepci
"; GLOBAL $BDE_CONF; if(isset($_GET[op])) $op = $_GET[op]; elseif(isset($_POST[op])) $op = $_POST[op]; else $op = ""; switch($op) { case "send": $this->SendMail(); break; case "sent": $page->AddContent("
Rezervace přijata
"); if($_GET[formid] == 1) { $page->AddContent(" V případě, že požadovaná kapacita a termín jsou volné, potvrdí Vám recepce rezervaci na Vámi uvedený email nebo formou SMS. Požadujete-li potvrzení okamžitě, volejte 571459157"); } else { $page->AddContent(" V případě, že požadovaná kapacita a termín jsou volné, potvrdí Vám recepce rezervaci na Vámi uvedený email nebo formou SMS. Požadujete-li potvrzení okamžitě, volejte 721575280"); } break; case "e1": $page->AddContent("Rezervace byla přijata ale pravděpodobně se nepodařilo odeslat vám potvrzení, prosím kontaktujte nás na $BDE_CONF[MAILFORM_SENDTO]"); break; case "e2": $page->AddContent("Při zpracování nastala chyba, prosíme kontaktujte nás na $BDE_CONF[MAILFORM_SENDTO]"); break; default: if($_GET[formid] == 1) { $mailform = $mailformSkolka; } elseif($_GET[formid] == 2) { $mailform = $mailformEliska; } $mailform = str_replace("%FORMID%", $_GET[formid], $mailform); $page->AddContent($mailform); } } function SendMail() { global $BDE_CONF; if($_GET[formid] == 1) { $robj = "Pension Školka Velké Karlovice"; $dsubj = "Pension Školka Velké Karlovice"; //$roomtype = (int)$_GET[bedcount]; $twobed = (int)$_REQUEST[twobed]; $threebed = (int)$_REQUEST[threebed]; $fourbed = (int)$_REQUEST[fourbed]; $morebed = (int)$_REQUEST[morebed]; if($twobed > 0) $specific .= "počet dvoulůžkových:\t$twobed, typ:".$_REQUEST[twobedtype]."\n"; if($threebed > 0) $specific .= "počet trojlůžkových:\t$threebed, typ:".$_REQUEST[threebedtype]."\n"; if($fourbed > 0) $specific .= "počet čtyřlůžkových:\t$fourbed, typ:".$_REQUEST[fourbedtype]."\n"; if($morebed > 0) $specific .= "počet vícelůžkových:\t$morebed, typ:".$_REQUEST[morebedtype]."\n"; //$specific = "Počet pokojů:\t$roomtype"; } elseif($_GET[formid] == 2) { $robj = "Pension Eliška Třebíč"; $dsubj = "Pension Eliška Třebíč"; //$roomtype = ($_GET[roomtype] == "1") ? ("jednolůžko"):("dvojlůžko"); $onebed = (int)$_GET[onebed]; $twobed = (int)$_GET[twobed]; $specific = "Jednolůžkový:\t$onebed\nDvojlůžkový:\t$twobed"; } $email = $_GET[email]; $name = addslashes($_GET[name]); $personcount = (int)$_GET[personcount]; $date = addslashes($_GET[date]); $tel = addslashes($_GET[tel]); $message = addslashes($_GET[message]); if($email == "" || $name == "" || $date == "" || $tel == "") { $this->page->AddContent("Povinny parametr nebyl vyplnen"); return; } $dealerSubj = FromWin1250ToIso88592("Rezervace $dsubj"); $dealerSubj = "=?iso-8859-2?B?".Base64_Encode($dealerSubj)."?="; $customerSubj = FromWin1250ToIso88592("Rezervace $robj"); $customerSubj = "=?iso-8859-2?B?".Base64_Encode($customerSubj)."?="; $nowDate = "odesláno z www.olymptrebic.cz ".date("d.m.Y H:i"); $customerMsg = "Rezervace Vám bude potvrzena na výše uvedený email"; $emailbody = "Rezervace $robj Adresa odesílatele:\t$email Rezervace na jméno či firmu:\t$name Počet osob:\t$personcount $specific Termín rezervace:\t$date Kontaktní telefon:\t$tel Vzkaz pro recepci:\t$message "; //$custEmail = chunk_split(Base64_Encode(FromWin1250ToIso88592("$emailbody\n$customerMsg\n\n$nowDate"))); //$dealerEmail = chunk_split(Base64_Encode(FromWin1250ToIso88592("$emailbody\n$nowDate"))); $custEmail = FromWin1250ToIso88592("$emailbody\n$customerMsg\n\n$nowDate"); $dealerEmail = FromWin1250ToIso88592("$emailbody\n$nowDate"); $aditionalHeader = "MIME-Version: 1.0\n"; $aditionalHeader .= "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n"; //$aditionalHeader .= "Content-Transfer-Encoding: base64"; $dealerHeader = "From: $email\n"; $dealerHeader .= "Return-Path: $email\n"; $dealerHeader .= $aditionalHeader; $custHeader = "From: $BDE_CONF[MAILFORM_SENDTO]\n"; $custHeader .= "Return-Path: $BDE_CONF[MAILFORM_SENDTO]\n"; $custHeader .= $aditionalHeader; /*echo "cust[$customerSubj]
$custEmail
"; echo "deal[$dealerSubj]
$dealerEmail
"; exit;*/ $dealerResult = mail($BDE_CONF['MAILFORM_SENDTO'], $dealerSubj, $dealerEmail, $dealerHeader); if($dealerResult) { $custResult = mail($email, $customerSubj, $custEmail, $custHeader); if($custResult) { header("Location: ?w=mailform&formid=$_GET[formid]&op=sent"); exit; } else { //chyba odeslani potvrzeni header("Location: ?w=mailform&formid=$_GET[formid]&op=e1"); exit; } } else { // chyba pri odeslani dealer header("Location: ?w=mailform&formid=$_GET[formid]&op=e2"); exit; } exit; } } ?>